Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Thị Thu Thảo
 • Lê Thị Thu Thảo
 • Vì sức khỏe cộng đồng.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Hải Phòng
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: 
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018 (Sinh viên Y6)
 • Lê Thị Thu Thảo
 • Vì sức khỏe cộng đồng.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Hải Phòng
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: 
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018 (Sinh viên Y6)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ