Thứ Hai , 30 Tháng Một 2023
Trang chủ Lê Thỵ Phương Anh (Trang 4)

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Thỵ Phương Anh
 • Lê Thỵ Phương Anh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (20013)
  • Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nhi Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016)
 • Lê Thỵ Phương Anh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (20013)
  • Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nhi Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016)

Tháng Mười Hai, 2019

 • 1 Tháng Mười Hai

  U sao bào ở trẻ em: Thống kê

  U sao bào ở trẻ em: Thống kê

  Giới thiệu về số lượng trẻ em được chẩn đoán u sao bào mỗi năm và thông tin chung về khả năng sống sót khi mắc bệnh.

Tháng Mười Một, 2019