Chủ Nhật , 3 Tháng Ba 2024
Trang chủ Lê Thị Quý Anh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Lê Thị Quý Anh 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2017-2023)
 • Lê Thị Quý Anh 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2017-2023)

Tháng Bảy, 2020