Thứ Tư , 22 Tháng Năm 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Hoàng Di Thư
 • Lê Hoàng Di Thư
 • Mọi việc dù lớn nhỏ đều phải được làm bằng cái TÂM. Giá trị của bản thân là những giá trị bạn tạo ra và lan tỏa cho cộng đồng.
 • Nơi học tập: ĐH Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế (năm 2018)
 • Lê Hoàng Di Thư
 • Mọi việc dù lớn nhỏ đều phải được làm bằng cái TÂM. Giá trị của bản thân là những giá trị bạn tạo ra và lan tỏa cho cộng đồng.
 • Nơi học tập: ĐH Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế (năm 2018)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ