Thứ Ba , 16 Tháng Tư 2024
Trang chủ TS. Lê Văn Lịch

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS. Lê Văn Lịch
 • TS. Lê Văn Lịch
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Kyoto
 • Ngành: Cơ điện tử
 • Chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật
 • Quá trình đào tạo:
  • Cơ học kỹ thuật tại Đại học Kyoto năm 2016 (Tiến sỹ)
  • Cơ học kỹ thuật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2013 (Cao học)
  • Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011 (Kỹ sư)
 • TS. Lê Văn Lịch
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Kyoto
 • Ngành: Cơ điện tử
 • Chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật
 • Quá trình đào tạo:
  • Cơ học kỹ thuật tại Đại học Kyoto năm 2016 (Tiến sỹ)
  • Cơ học kỹ thuật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2013 (Cao học)
  • Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011 (Kỹ sư)

Tháng Sáu, 2017

 • 13 Tháng Sáu

  Sóng điện từ và ung thư

  Sóng điện từ và ung thư

  Hiện chưa có cơ chế nào chứng minh sóng điện từ tần số cực thấp và sóng vô tuyến (wifi, điện thoại...) có thể gây ra bệnh ung thư.