Thứ Hai , 16 Tháng Chín 2019
Trang chủ Lưu Thị Kim Nhi

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lưu Thị Kim Nhi
 • Lưu Thị Kim Nhi
 • Bạn chỉ được sống một lần nhưng nếu bạn làm đúng, một lần là đủ
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Huế (2021)
 • Lưu Thị Kim Nhi
 • Bạn chỉ được sống một lần nhưng nếu bạn làm đúng, một lần là đủ
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Huế (2021)

Tháng Tám, 2019

 • 18 Tháng Tám

  Đừng trách đời hay người, chỉ nên trách mình

  Đừng trách đời hay người, chỉ nên trách mình

  Nên nhớ: những gì bạn làm là do sự lựa chọn của chính bạn; không nên đổ thừa cho ai khác, như các mối quan hệ từ trước, công việc, kinh tế gia đình, thời tiết, một cuộc tranh luận, hay vấn đề tuổi tác. Bạn, chính bạn chứ không ai khác, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mỗi một quyết định và chọn lựa của mình.