Thứ Tư , 4 Tháng Mười 2023
Trang chủ Lưu Thị Mỹ Thanh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lưu Thị Mỹ Thanh
 • Lưu Thị Mỹ Thanh
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Pharmacy tại Washington State University năm 2018 (Tiến sĩ)
  • Microbiology tại University of Washington năm 2014 (Đại học)
 • Lưu Thị Mỹ Thanh
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Pharmacy tại Washington State University năm 2018 (Tiến sĩ)
  • Microbiology tại University of Washington năm 2014 (Đại học)

Tháng Bảy, 2014