Thứ Hai , 16 Tháng Chín 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Mai Thị Chinh
 • Mai Thị Chinh
 • Nếu không có sức khỏe, bạn không thể theo đuổi công việc mình yêu thích, cũng chẳng thể theo đuổi người mà mình yêu thương
 • Nơi học tập: Trường Đại học Phương Đông
 • Chuyên ngành: Tiếng Nhật
 • Ngành: Tiếng Nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Tiếng Nhật tại Đại học Phương Đông từ năm 2017
 • Mai Thị Chinh
 • Nếu không có sức khỏe, bạn không thể theo đuổi công việc mình yêu thích, cũng chẳng thể theo đuổi người mà mình yêu thương
 • Nơi học tập: Trường Đại học Phương Đông
 • Chuyên ngành: Tiếng Nhật
 • Ngành: Tiếng Nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Tiếng Nhật tại Đại học Phương Đông từ năm 2017

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ