Thứ Ba , 30 Tháng Năm 2023
Trang chủ BS. CKI. Mai Đặng Tú Nhi

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. CKI. Mai Đặng Tú Nhi
 • BS.CKI.Mai Đặng Tú Nhi
 • If you can, help others. If you cannot do that, at least do not harm them
 • Nơi làm việc: Phó phòng Quản Lý Chất Lượng – BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhãn khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Nhãn khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2011 (Bác sĩ Chuyên khoa I)
  • Nhãn khoa sơ bộ tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2007 (Bác sĩ)
  • Đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2006 (Bác sĩ)
 • BS.CKI.Mai Đặng Tú Nhi
 • If you can, help others. If you cannot do that, at least do not harm them
 • Nơi làm việc: Phó phòng Quản Lý Chất Lượng – BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhãn khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Nhãn khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2011 (Bác sĩ Chuyên khoa I)
  • Nhãn khoa sơ bộ tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2007 (Bác sĩ)
  • Đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2006 (Bác sĩ)

Tháng Chín, 2018

 • 10 Tháng Chín

  Viêm giác mạc

  Viêm giác mạc

  Viêm giác mạc là tình trạng mà giác mạc trở nên sưng hoặc viêm, làm cho mắt đỏ, đau và ảnh hưởng đến thị lực.