Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Trần Thị Mai Diểm

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Thị Mai Diểm
 • Trần Thị Mai Diểm 
 • To be or not to be
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân y tế công cộng tại Trường Đại học Y Dược Huế
 • Trần Thị Mai Diểm 
 • To be or not to be
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân y tế công cộng tại Trường Đại học Y Dược Huế

Tháng Ba, 2021