Thứ Ba , 23 Tháng Tư 2024
Trang chủ BS. Hoàng Thị Thu Trang

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Hoàng Thị Thu Trang
 • BS. Hoàng Thị Thu Trang
 • Chúng tôi được đào tạo trong ngành mà dù cơ hội thành công chỉ có 0.0001% thì vẫn phải tiếp tục nỗ lực.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành:  Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học cổ truyền tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2017 (Bác sĩ)
  • Phục hồi chứng năng tại Đại học Y Hà Nội năm 2018 (Bác sĩ Định hướng chuyên khoa)
 • BS. Hoàng Thị Thu Trang
 • Chúng tôi được đào tạo trong ngành mà dù cơ hội thành công chỉ có 0.0001% thì vẫn phải tiếp tục nỗ lực.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành:  Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học cổ truyền tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2017 (Bác sĩ)
  • Phục hồi chứng năng tại Đại học Y Hà Nội năm 2018 (Bác sĩ Định hướng chuyên khoa)

Tháng Tám, 2017