Chủ Nhật , 29 Tháng Một 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nghiêm Đức Huy
 • Nghiêm Đức Huy
 • Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó
 • Nơi làm việc: Blue Sky Technology Solutions Co., Ltd
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ Thông tin – Đại học Nguyễn Tất Thành (2012 – 2015)
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ phần mềm tại Đại học Nguyễn Tất Thành 2016
 • Nghiêm Đức Huy
 • Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó
 • Nơi làm việc: Blue Sky Technology Solutions Co., Ltd
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ Thông tin – Đại học Nguyễn Tất Thành (2012 – 2015)
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ phần mềm tại Đại học Nguyễn Tất Thành 2016

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ