Chủ Nhật , 5 Tháng Hai 2023
Trang chủ Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • “One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn’t exist…..Without imperfection, neither you nor I would exist” (Stephen Hawking)
 • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Dược
 • Chuyên ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược học tại Đại học Y dược Huế năm 2020
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • “One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn’t exist…..Without imperfection, neither you nor I would exist” (Stephen Hawking)
 • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Dược
 • Chuyên ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược học tại Đại học Y dược Huế năm 2020

Tháng Mười, 2019

Tháng Bảy, 2019

Tháng Năm, 2019

Tháng Tư, 2019