Thứ Ba , 9 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Lê Thị Thanh Ngân
 • BS. Lê Thị Thanh Ngân
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • BS. Lê Thị Thanh Ngân
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ