Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Trang chủ Nguyễn Thị Bích Ngân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Bích Ngân
 • Nguyễn Thị Bích Ngân 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Nguyễn Thị Bích Ngân 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Tháng Mười, 2021