Thứ Ba , 28 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Ths. Ngô Thị Lan Phương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths. Ngô Thị Lan Phương
 • Ths. Ngô Thị Lan Phương
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Dự án Chất thải rắn Việt Nam (JICA)
 • Ngành: Kinh tế đối ngoại
 • Chuyên ngành: Khoa học môi trường
 • Quá trình đào tạo:
  • Khoa học Môi trường tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản) năm 2012 (Thạc sỹ)
  • Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2006 (Đại học)
 • Ths. Ngô Thị Lan Phương
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Dự án Chất thải rắn Việt Nam (JICA)
 • Ngành: Kinh tế đối ngoại
 • Chuyên ngành: Khoa học môi trường
 • Quá trình đào tạo:
  • Khoa học Môi trường tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản) năm 2012 (Thạc sỹ)
  • Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2006 (Đại học)

Tháng Sáu, 2015