menu toggle
Ths. Ngô Thị Lan Phương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths. Ngô Thị Lan Phương

Công tác hiện tại

Dự án Chất thải rắn Việt Nam (JICA)

Ngành

Kinh tế đối ngoại

Chuyên ngành

Khoa học môi trường

Quá trình học tập

2012

Khoa học Môi trường tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản) năm 2012 (Thạc sỹ)

2006

Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2006 (Đại học)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths. Ngô Thị Lan Phương

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN