Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ngô Thị Thảo Vy
 • Ngô Thị Thảo Vy
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)
 • Ngô Thị Thảo Vy
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ