Thứ Tư , 15 Tháng Bảy 2020
Trang chủ Nguyễn Đông Hải (Trang 4)

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Đông Hải
 • Nguyễn Đông Hải 
 • Cho đi để nhận về “nhiều” hơn.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  •  Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)
 • Nguyễn Đông Hải 
 • Cho đi để nhận về “nhiều” hơn.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  •  Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)

Tháng Mười Một, 2019