menu toggle
TS. Nguyễn Hoàng Quân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

TS. Nguyễn Hoàng Quân

Công tác hiện tại

Nghiên cứu sau tiến sĩ ở viện nghiên cứu RIKEN tại thành phố Yokohama‚ Nhật Bản

Ngành

Công nghệ sinh học

Chuyên ngành

Sinh Y

Quá trình học tập

2013

Sinh Y tại Đại học tổng hợp Queensland‚ Úc năm 2013 (Tiến sĩ)

2007

Công Nghệ Sinh Học tại Đại học tổng hợp Queensland‚ Úc năm 2007 (Đại học)

Công nghệ sinh học tại Đại học tổng hợp Hà Nội‚ Việt Nam năm Chuyển sang Úc học đại học (Đại học)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Hoàng Quân

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN