Thứ Hai , 5 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Nguyễn Hồng Duyên

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Hồng Duyên
 • Nguyễn Hồng Duyên 
 • Chính vì những biến hóa khôn lường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể sống ở hiện tại, tận dụng từng phút từng giây để quyết định và thay đổi, làm cuộc đời mình phong phú và thêm phần ý nghĩa.
 • Ngành:  Y Đa Khoa
 • Nơi học tập: Trường Đai học Y Dược Huế
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2018 – 2024)
 • Nguyễn Hồng Duyên 
 • Chính vì những biến hóa khôn lường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể sống ở hiện tại, tận dụng từng phút từng giây để quyết định và thay đổi, làm cuộc đời mình phong phú và thêm phần ý nghĩa.
 • Ngành:  Y Đa Khoa
 • Nơi học tập: Trường Đai học Y Dược Huế
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2018 – 2024)

Tháng Bảy, 2021

Tháng Chín, 2020

Tháng Bảy, 2020

Tháng Tư, 2020