Thứ Bảy , 16 Tháng Một 2021
Trang chủ TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức
  • TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức
  • Cứu một người là cứu cả thế giới
  • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Nhi khoa
  • Chuyên ngành: Truyền nhiễm Nhi
  • Quá trình đào tạo:
    • Sức khỏe trẻ em tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm (2015) ((Tiến sĩ))
    • Nhi khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2009 (Thạc sĩ )
    • Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)
  • TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức
  • Cứu một người là cứu cả thế giới
  • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Nhi khoa
  • Chuyên ngành: Truyền nhiễm Nhi
  • Quá trình đào tạo:
    • Sức khỏe trẻ em tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm (2015) ((Tiến sĩ))
    • Nhi khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2009 (Thạc sĩ )
    • Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)

Tháng Mười Hai, 2020

Tháng Chín, 2020

Tháng Tám, 2020