menu toggle
TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Công tác hiện tại

Bộ môn Nhi - Đại học Y dược Huế

Ngành

Nhi khoa

Chuyên ngành

Truyền nhiễm Nhi

Quá trình học tập

2015

Sức khỏe trẻ em tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm (2015) ((Tiến sĩ))

2009

Nhi khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2009 (Thạc sĩ )

2006

Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

45

Bài Biên Dịch

132

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng