Thứ Hai , 16 Tháng Chín 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Han
 • Nguyễn Thị Han
 • Sống là sẻ chia
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2015 – 2021)
 • Nguyễn Thị Han
 • Sống là sẻ chia
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2015 – 2021)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ