Thứ Hai , 2 Tháng Mười 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật…
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Huế (2018 – 2024)
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật…
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Huế (2018 – 2024)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ