Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Trang chủ BS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
 • BS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
 • Hiện tại là món quà vô giá.
 • Nơi làm việc: Giảng viên Bộ môn Nha dự phòng – Khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Dược Huế
 • Ngành: Răng Hàm Mặt
 • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng Hàm Mặt tại Bệnh Viện Y Nha Khoa Tokyo năm Từ 2013 (Nghiên cứu sinh)
  • Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Huế năm 2010 (Bác Sĩ Răng Hàm Mặt)
 • BS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
 • Hiện tại là món quà vô giá.
 • Nơi làm việc: Giảng viên Bộ môn Nha dự phòng – Khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Dược Huế
 • Ngành: Răng Hàm Mặt
 • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng Hàm Mặt tại Bệnh Viện Y Nha Khoa Tokyo năm Từ 2013 (Nghiên cứu sinh)
  • Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Huế năm 2010 (Bác Sĩ Răng Hàm Mặt)

Tháng Hai, 2014