Thứ Bảy , 13 Tháng Tư 2024
Trang chủ Nguyễn Thị Hồng Trâm

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Hồng Trâm
 • Nguyễn Thị Hồng Trâm 
 • Hãy sống mỗi ngày như cánh hoa hướng dương. Vì mỗi ngày của nó rất hạnh phúc và tươi sáng. Chỉ đơn giản vì được đón ánh nắng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Chuyên ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Nguyễn Thị Hồng Trâm 
 • Hãy sống mỗi ngày như cánh hoa hướng dương. Vì mỗi ngày của nó rất hạnh phúc và tươi sáng. Chỉ đơn giản vì được đón ánh nắng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Chuyên ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Tháng Chín, 2020

Tháng Tám, 2020

Tháng Bảy, 2020

Tháng Năm, 2020