Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Hồng Trang
 • Nguyễn Thị Hồng Trang 
 • Hãy luôn là chính mình và sống vui sống khỏe sống có ích mỗi ngày
 • Nơi làm việc: Ninh Thuận
 • Ngành: Xây dựng
 • Chuyên ngành: Kỹ sư
 • Quá trình đào tạo: 
  • Kỹ sư xây dựng tại trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM (2006-2011)
 • Nguyễn Thị Hồng Trang 
 • Hãy luôn là chính mình và sống vui sống khỏe sống có ích mỗi ngày
 • Nơi làm việc: Ninh Thuận
 • Ngành: Xây dựng
 • Chuyên ngành: Kỹ sư
 • Quá trình đào tạo: 
  • Kỹ sư xây dựng tại trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM (2006-2011)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ