menu toggle
BS. Nguyễn Thị Huyền

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Nguyễn Thị Huyền

Công tác hiện tại

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

2015

Đại học tại Trường Đại Học Y Hà Nội năm 2015 (Bác sĩ Đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

4

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Nguyễn Thị Huyền

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN