Thứ Ba , 24 Tháng Một 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: CNTT
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • Thiết kế Đồ họa tại TT Tin học – ĐH KHTN năm 2013 (Chứng chỉ)
  • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2011 (Cao đẳng)
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: CNTT
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • Thiết kế Đồ họa tại TT Tin học – ĐH KHTN năm 2013 (Chứng chỉ)
  • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2011 (Cao đẳng)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ