menu toggle
Nguyễn Trọng Tài

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Trọng Tài

Công tác hiện tại

Ngành

Sư phạm Anh

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TpHCM năm Chưa tốt nghiệp (Đại học)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Nguyễn Trọng Tài

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng