Thứ Ba , 23 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Trung Tấn
 • Nguyễn Trung Tấn
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công Nghệ Thông Tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
 • Quá trình đào tạo: Cao đẳng tín chỉ
 • Nguyễn Trung Tấn
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công Nghệ Thông Tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
 • Quá trình đào tạo: Cao đẳng tín chỉ

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ