Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Nguyễn Văn Anh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Văn Anh
 • Nguyễn Văn Anh
 • Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)
 • Nguyễn Văn Anh
 • Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)

Tháng Mười, 2019