Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân
 • Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân
 • Cuộc sống luôn dịch chuyển
 • Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhi khoa – Bác sĩ nội trú
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2013 (Bác sĩ)
  • Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2016 (Thạc sĩ)
 • Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân
 • Cuộc sống luôn dịch chuyển
 • Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhi khoa – Bác sĩ nội trú
 • Quá trình đào to:
  • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2013 (Bác sĩ)
  • Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2016 (Thạc sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ