Chủ Nhật , 21 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân

Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân
Cuộc sống luôn dịch chuyển
Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang
Ngành: Đa khoa
Chuyên ngành: Nhi khoa – Bác sĩ nội trú
Quá trình đào to:

Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2013 (Bác sĩ)
Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2016 (Thạc sĩ)

Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân
Cuộc sống luôn dịch chuyển
Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang
Ngành: Đa khoa
Chuyên ngành: Nhi khoa – Bác sĩ nội trú
Quá trình đào to:

Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2013 (Bác sĩ)
Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2016 (Thạc sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ