Thứ Ba , 18 Tháng Năm 2021
Trang chủ Nguyễn Khởi Quân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Khởi Quân
 • Nguyễn Khởi Quân
 • “The more you know, the more you know you don’t know”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Trưởng nhóm Nhi khoa – Y học Cộng đồng
  Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhi khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế khóa 2015 – 2021
 • Nguyễn Khởi Quân
 • “The more you know, the more you know you don’t know”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Trưởng nhóm Nhi khoa – Y học Cộng đồng
  Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhi khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế khóa 2015 – 2021

Tháng Năm, 2021

Tháng Hai, 2021