Thứ Năm , 16 Tháng Chín 2021
Trang chủ BS. Nguyễn Khởi Quân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Khởi Quân
 • BS. Nguyễn Khởi Quân
  “The more you know, the more you know you don’t know”
 • Đơn vị: Trường Đại học Y dược Huế
 • Điều phối viên Y học Cộng đồng – Trưởng nhóm Nhi khoa
 • Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhi khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế khóa 2015 – 2021
 • BS. Nguyễn Khởi Quân
  “The more you know, the more you know you don’t know”
 • Đơn vị: Trường Đại học Y dược Huế
 • Điều phối viên Y học Cộng đồng – Trưởng nhóm Nhi khoa
 • Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhi khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế khóa 2015 – 2021

Tháng Tám, 2021