Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024
Trang chủ Nguyễn Thu Nga

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thu Nga
 • Nguyễn Thu Nga
 • Bạn chỉ già đi khi không còn gì để học hỏi và theo đuổi.
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Du lịch học
 • Chuyên ngành:  Du lịch học – Tiếng anh
 • Quá trình đào tạo:
  • Tiếng anh tại Đại học ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội năm 2012
  • Du lịch học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội năm 2010
 • Nguyễn Thu Nga
 • Bạn chỉ già đi khi không còn gì để học hỏi và theo đuổi.
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Du lịch học
 • Chuyên ngành:  Du lịch học – Tiếng anh
 • Quá trình đào tạo:
  • Tiếng anh tại Đại học ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội năm 2012
  • Du lịch học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội năm 2010

Tháng Chín, 2017