Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hoàng Nguyệt Quỳnh
 • Hoàng Nguyệt Quỳnh
 • “Hãy luôn là chính mình”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành:  Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế (SV Y6)
 • Hoàng Nguyệt Quỳnh
 • “Hãy luôn là chính mình”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành:  Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế (SV Y6)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ