Thứ Tư , 4 Tháng Tám 2021

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hà Việt Nhật
 • Hà Việt Nhật
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Khoa Vinh (2023)
 • Hà Việt Nhật
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Khoa Vinh (2023)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ