Thứ Bảy , 4 Tháng Hai 2023
Trang chủ Hà Việt Nhật

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hà Việt Nhật

Hà Việt Nhật
Vì sức khỏe cộng đồng
Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
Ngành: Y Học Dự Phòng
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Khoa Vinh (2023)

Hà Việt Nhật
Vì sức khỏe cộng đồng
Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
Ngành: Y Học Dự Phòng
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Khoa Vinh (2023)

Tháng Mười Hai, 2022