Thứ Tư , 29 Tháng Sáu 2022

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hà Việt Nhật

Hà Việt Nhật
Vì sức khỏe cộng đồng
Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
Ngành: Y Học Dự Phòng
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Khoa Vinh (2023)

Hà Việt Nhật
Vì sức khỏe cộng đồng
Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
Ngành: Y Học Dự Phòng
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Khoa Vinh (2023)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ