Chủ Nhật , 24 Tháng Hai 2019
Trang chủ Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”-Albert Einstein
 • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Dược
 • Chuyên ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược học tại Đại học Y dược Huế năm 2020
 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”-Albert Einstein
 • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Dược
 • Chuyên ngành: Dược
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược học tại Đại học Y dược Huế năm 2020

Tháng Mười Một, 2018