Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023
Trang chủ TS. Phạm Quang Trung

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS. Phạm Quang Trung
 • TS. Phạm Quang Trung
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Khoa Học Tự Nhiên (Nhật Bản) – Phòng nghiên cứu Sadato
 • Ngành: Cơ điện tử, Khoa học Thần Kinh
 • Chuyên ngành: Cơ khí, Khoa học Thần Kinh
 • Quá trình đào tạo:
  • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2018 (Tiến Sĩ)
  • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2014 (Thạc sĩ)
  • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2012 (Cử Nhân)
  • Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2010 – chuyển tiếp sang Nhật (Cử nhân)
 • TS. Phạm Quang Trung
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Khoa Học Tự Nhiên (Nhật Bản) – Phòng nghiên cứu Sadato
 • Ngành: Cơ điện tử, Khoa học Thần Kinh
 • Chuyên ngành: Cơ khí, Khoa học Thần Kinh
 • Quá trình đào tạo:
  • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2018 (Tiến Sĩ)
  • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2014 (Thạc sĩ)
  • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2012 (Cử Nhân)
  • Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2010 – chuyển tiếp sang Nhật (Cử nhân)

Tháng Chín, 2019

Tháng Tám, 2016

Tháng Tư, 2016

Tháng Tư, 2015

 • 28 Tháng Tư

  Phổi và đường hô hấp

  phổi và đường hô hấp

  Bài viết sẽ giúp chúng ta tìm hiểu một cách tổng quan nhất về phổi, chức năng của phổi và làm thế nào chúng ta có thể thở được.

Tháng Ba, 2014

 • 10 Tháng Ba

  9 điều nên biết về tế bào gốc

  9 điều nên biết về tế bào gốc

  Tế bào gốc rất đặc biệt, nó thay thế và tái tạo lại các mô bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tuổi tác... Nghiên cứu tế bào gốc đem lại hy vọng cho hàng triệu người.