menu toggle
TS. Phạm Quang Trung

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

TS. Phạm Quang Trung

Công tác hiện tại

Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Khoa Học Tự Nhiên (Nhật Bản) - Phòng nghiên cứu Sadato

Ngành

Cơ điện tử, Khoa học Thần Kinh

Chuyên ngành

Cơ khí, Khoa học Thần Kinh

Quá trình học tập

2018

Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2018 (Tiến Sĩ)

2014

Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2014 (Thạc sĩ)

2012

Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2012 (Cử Nhân)

2010 -

Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2010 - chuyển tiếp sang Nhật (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

4

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn TS. Phạm Quang Trung

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN