menu toggle
Phạm Trần Thu Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Phạm Trần Thu Trang

Công tác hiện tại

 Shoppers Drug Mart, Alberta, Canada

Ngành

 Dược sĩ

Chuyên ngành

Quá trình học tập

2010

Dược sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2010)

2018

Dược sĩ quốc tế chuyển đổi bằng hành nghề lâm sàng tại NAPRA (2018)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

3

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Phạm Trần Thu Trang

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng