Thứ Hai , 4 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ BS. Phạm Quang Huy

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Phạm Quang Huy
 • BS. Phạm Quang Huy
 • YNWA – You’ll Never Walk Alone
 • Nơi làm việc: Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội
 • Ngành: Ngoại Khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại Ung Bướu
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân Y (2014-2020)
 • BS. Phạm Quang Huy
 • YNWA – You’ll Never Walk Alone
 • Nơi làm việc: Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội
 • Ngành: Ngoại Khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại Ung Bướu
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân Y (2014-2020)

Tháng Mười, 2021