Thứ Ba , 30 Tháng Năm 2023
Trang chủ TS.BS. Phạm Thị Việt Hương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS.BS. Phạm Thị Việt Hương
 • TS.BS. Phạm Thị Việt Hương
 • Hạnh phúc không có sẵn. Hạnh phúc xuất phát từ chính hành động của chúng ta” – Đức Đạt Lai Lạt Ma.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện K Trung Ương
 • Ngành: Ung thư
 • Chuyên ngành: Nội khoa Ung thư, Ung thư trẻ em, Nhi khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 (Tiến sĩ)
  • Bác sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội năm 2008 (Thạc sĩ)
  • Bác sĩ chuyên khoa Nhi tại Đại học Y Hà Nội năm 1996 (Bác sĩ)
 • TS.BS. Phạm Thị Việt Hương
 • Hạnh phúc không có sẵn. Hạnh phúc xuất phát từ chính hành động của chúng ta” – Đức Đạt Lai Lạt Ma.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện K Trung Ương
 • Ngành: Ung thư
 • Chuyên ngành: Nội khoa Ung thư, Ung thư trẻ em, Nhi khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 (Tiến sĩ)
  • Bác sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội năm 2008 (Thạc sĩ)
  • Bác sĩ chuyên khoa Nhi tại Đại học Y Hà Nội năm 1996 (Bác sĩ)

Tháng Một, 2019

Tháng Mười, 2018