Thứ Tư , 29 Tháng Mười Một 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Phan Thanh Bình
 • Phan Thanh Bình
 • Những điều bạn cố gắng hôm nay rồi đến một ngày tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng
 • Nơi học tập: Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2020-2026)
 • Phan Thanh Bình
 • Những điều bạn cố gắng hôm nay rồi đến một ngày tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng
 • Nơi học tập: Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2020-2026)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ