Chủ Nhật , 5 Tháng Mười Hai 2021

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Phan Thanh Duy
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: CNTT
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2017 (Đại học)
 • Phan Thanh Duy
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: CNTT
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2017 (Đại học)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ