Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024
Trang chủ Nguyễn Trọng Phát

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Nguyễn Trọng Phát 
 • Vì sức khỏe cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế
 • Nguyễn Trọng Phát 
 • Vì sức khỏe cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế

Tháng Bảy, 2020