Thứ Ba , 28 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Ths.BS. La Vĩnh Phúc

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths.BS. La Vĩnh Phúc
 • Ths.BS. La Vĩnh Phúc
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2012 (Bác sĩ)
  • Ngoại khoa tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ 2014 (Thạc sĩ)
 • Ths.BS. La Vĩnh Phúc
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ngoại khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2012 (Bác sĩ)
  • Ngoại khoa tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ 2014 (Thạc sĩ)

Tháng Bảy, 2019

Tháng Năm, 2019

Tháng Tư, 2019