Thứ Hai , 28 Tháng Năm 2018
Trang chủ Nguyễn Thiện Phương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thiện Phương
 • Nguyễn Thiện Phương
 • Today is the first day of the rest of your life.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Huế năm 2020 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Thiện Phương
 • Today is the first day of the rest of your life.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Huế năm 2020 (Bác sĩ)

Tháng Chín, 2017

error: