Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023
Trang chủ BS. Lê Thị Trúc Phương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Lê Thị Trúc Phương
 • BS. Lê Thị Trúc Phương
 • Nothing is impossible
 • Nơi làm việc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Bệnh nghề nghiệp – Định hướng chuyên khoa mắt
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015 (Bác sĩ)
 • BS. Lê Thị Trúc Phương
 • Nothing is impossible
 • Nơi làm việc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Bệnh nghề nghiệp – Định hướng chuyên khoa mắt
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015 (Bác sĩ)

Tháng Chín, 2017

Tháng Ba, 2017