Thứ Ba , 16 Tháng Bảy 2019
Trang chủ TS, Phan Minh Liêm

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS, Phan Minh Liêm
 • TS. Phan Minh Liêm
 • Where there is a will, there is a way
 • Nơi làm việc: Elsee Medicine, Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ, Vietnam Journal of Science, MD Anderson Cancer Center.
 • Ngành: Y sinh – Ung thư
 • Chuyên ngành: Y sinh – Ung thư
 • Quá trình đào tạo:
  • Y sinh – Ung thư tại Đại học Texas -Trung tâm ung thư MD Anderson năm 2011 (Tiến sĩ)
 • TS. Phan Minh Liêm
 • Where there is a will, there is a way
 • Nơi làm việc: Elsee Medicine, Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ, Vietnam Journal of Science, MD Anderson Cancer Center.
 • Ngành: Y sinh – Ung thư
 • Chuyên ngành: Y sinh – Ung thư
 • Quá trình đào tạo:
  • Y sinh – Ung thư tại Đại học Texas -Trung tâm ung thư MD Anderson năm 2011 (Tiến sĩ)

Tháng Chín, 2018

 • 16 Tháng Chín

  Hiểu về dược lý học di truyền

  hiểu về dược lý học di truyền

  Dược lý học di truyền nghiên cứu về cơ chế tương tác giữa thuốc và các gen di truyền. Sự khác biệt về di truyền sẽ có đáp ứng thuốc khác nhau