Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019
Trang chủ TS, Phan Minh Liêm

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS, Phan Minh Liêm
 • TS. Phan Minh Liêm
 • Where there is a will, there is a way
 • Nơi làm việc: Elsee Medicine, Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ, Vietnam Journal of Science, MD Anderson Cancer Center.
 • Ngành: Y sinh – Ung thư
 • Chuyên ngành: Y sinh – Ung thư
 • Quá trình đào tạo:
  • Y sinh – Ung thư tại Đại học Texas -Trung tâm ung thư MD Anderson năm 2011 (Tiến sĩ)
 • TS. Phan Minh Liêm
 • Where there is a will, there is a way
 • Nơi làm việc: Elsee Medicine, Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ, Vietnam Journal of Science, MD Anderson Cancer Center.
 • Ngành: Y sinh – Ung thư
 • Chuyên ngành: Y sinh – Ung thư
 • Quá trình đào tạo:
  • Y sinh – Ung thư tại Đại học Texas -Trung tâm ung thư MD Anderson năm 2011 (Tiến sĩ)

Tháng Chín, 2019

 • 17 Tháng Chín

  Đa u tuyến nội tiết týp 2 (MEN2)

  Đa u tuyến nội tiết týp 2 (MEN2)

  Thông tin về đa u tuyến nội tiết týp 2 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2, MEN2), bao gồm nguyên nhân, di truyền, chẩn đoán, sàng lọc và điều trị bệnh.

 • 17 Tháng Chín

  Đa u tuyến nội tiết týp 1 (MEN1)

  Đa u tuyến nội tiết týp 1

  Thông tin về bệnh lý di truyền đa u tuyến nội tiết týp 1 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 1, MEN1), gồm nguyên nhân, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh.

 • 4 Tháng Chín

  Hội chứng Li-Fraumeni (LFS)

  Hội chứng Li-Fraumeni

  Hội chứng Li-Fraumeni (LFS) là bệnh lý di truyền, có nghĩa là nguy cơ ung thư có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình. Bệnh thường được gây ra bởi đột biến gen TP53, là gen mã hóa cho protein p53. Đột biến làm gen hoạt động thiếu chính xác.

Tháng Chín, 2018

 • 16 Tháng Chín

  Hiểu về dược lý học di truyền

  hiểu về dược lý học di truyền

  Dược lý học di truyền nghiên cứu về cơ chế tương tác giữa thuốc và các gen di truyền. Sự khác biệt về di truyền sẽ có đáp ứng thuốc khác nhau