Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Trang chủ DS. Phan Quang Khải

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
DS. Phan Quang Khải
 • DS. Phan Quang Khải 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Chức vụ – Đơn vị công tác: 
  • Xây dựng và điều hành khóa học Thông tin thuốc đầu tiên tại Việt Nam
  • PharmD candidate – Sinh viên chương trình Tiến sĩ Dược khoa tại Nova Southeastern University
  • Tác giả sách Cẩm nang thực hành Y học chứng cứ
 • Quá trình đào tạo: 
  • Tốt nghiệp Dược sĩ tại Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược TPHCM (2010 – 2015)
 • DS. Phan Quang Khải 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Chức vụ – Đơn vị công tác: 
  • Xây dựng và điều hành khóa học Thông tin thuốc đầu tiên tại Việt Nam
  • PharmD candidate – Sinh viên chương trình Tiến sĩ Dược khoa tại Nova Southeastern University
  • Tác giả sách Cẩm nang thực hành Y học chứng cứ
 • Quá trình đào tạo: 
  • Tốt nghiệp Dược sĩ tại Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược TPHCM (2010 – 2015)

Tháng Tư, 2020

 • 30 Tháng Tư

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật ngày 01/05/2020

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật

  Bài viết của Dược sĩ Phan Quang Khải tổng hợp 1 số chứng cứ quan trọng và chia sẻ những nguồn hay về những thông tin y học được cập nhật từ nhân viên y tế, chuyên gia từ tuyến đầu và từ tâm dịch trên khắp thế giới cho đồng nghiệp ở Việt Nam.

 • 26 Tháng Tư

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật ngày 26/4/2020

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật

  Bài viết của Dược sĩ Phan Quang Khải tổng hợp 1 số chứng cứ quan trọng và chia sẻ những nguồn hay về những thông tin y học được cập nhật từ nhân viên y tế, chuyên gia từ tuyến đầu và từ tâm dịch trên khắp thế giới cho đồng nghiệp ở Việt Nam.

 • 25 Tháng Tư

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật ngày 21/4/2020

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật

  Bài viết của Dược sĩ Phan Quang Khải tổng hợp 1 số chứng cứ quan trọng và chia sẻ những nguồn hay về những thông tin y học được cập nhật từ nhân viên y tế, chuyên gia từ tuyến đầu và từ tâm dịch trên khắp thế giới cho đồng nghiệp ở Việt Nam.

 • 18 Tháng Tư

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật ngày 17/4/2020

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật

  Bài viết của Dược sĩ Phan Quang Khải tổng hợp 1 số chứng cứ quan trọng và chia sẻ những nguồn hay về những thông tin y học được cập nhật từ nhân viên y tế, chuyên gia từ tuyến đầu và từ tâm dịch trên khắp thế giới cho đồng nghiệp ở Việt Nam.

 • 16 Tháng Tư

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật ngày 12/4/2020

  Tin tổng hợp COVID – 19 – Cập nhật

  Bài viết của Dược sĩ Phan Quang Khải tổng hợp 1 số chứng cứ quan trọng và chia sẻ những nguồn hay về những thông tin y học được cập nhật từ nhân viên y tế, chuyên gia từ tuyến đầu và từ tâm dịch trên khắp thế giới cho đồng nghiệp ở Việt Nam.