Thứ Ba , 17 Tháng Năm 2022
Trang chủ Quản lý sưu tầm (Trang 3)

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Quản lý sưu tầm
 • Quản lý sưu tầm
 • Nơi làm việc: Yhoccogdong.com
 • Chuyên môn: Quản lý
 • Triết lý sống: “Vì sức khỏe cộng đồng”
 • Quản lý sưu tầm
 • Nơi làm việc: Yhoccogdong.com
 • Chuyên môn: Quản lý
 • Triết lý sống: “Vì sức khỏe cộng đồng”

Tháng Tư, 2022

 • 10 Tháng Tư

  Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 11)

  Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 11)

  Dự án Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư, Tổ chức Y học cộng đồng tổ chức chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” để người bệnh và bạn đồng hành chia sẻ thêm bài học về YÊU THƯƠNG mà họ đã cảm nhận trong cuộc sống.

 • 10 Tháng Tư

  Que cấy tránh thai

  Que cấy tránh thai

  Que cấy tránh thai - Hướng dẫn tránh thai dành cho bạn.

 • 10 Tháng Tư

  Các thuốc gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc ngừa thai

  Các thuốc gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc ngừa thai

  Cùng y học cộng đồng tìm hiểu tác động của một số loại thuốc lên hiệu quả của thuốc ngừa thai trong bài viết này.

 • 3 Tháng Tư

  Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 10)

  Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 10)

  Dự án Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư, Tổ chức Y học cộng đồng tổ chức chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” để người bệnh và bạn đồng hành chia sẻ thêm bài học về YÊU THƯƠNG mà họ đã cảm nhận trong cuộc sống.

 • 3 Tháng Tư

  Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 9)

  Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 9)

  Dự án Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư, Tổ chức Y học cộng đồng tổ chức chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” để người bệnh và bạn đồng hành chia sẻ thêm bài học về YÊU THƯƠNG mà họ đã cảm nhận trong cuộc sống.